Toekomst-muziek

        

In feite staat me met dit project voor ogen een evaluatie van sociale gebeurtenissen zoals beschreven is in het boek van Oscar Lewis, getiteld “Five Families”. foto Oscar LewisHier wil ik kort stil staan bij de door hem gebruikte onderzoeksmethodes (pag. 3-4, klik op de tekst voor een vertaling; pop-ups worden soms geblokkeerd, volg de aanwijzingen om dit op te heffen). Van de vier gebruikte onderzoeksmethodes noem ik de nummers 2 en 3, omdat die hier van toepassing zijn:

In mijn (Oscar Lewis) bestudering van Mexicaanse gezinnen gedurende de laatste 15 jaar, heb ik vier verschillende maar toch samenhangende onderzoeksmethodes gebruikt die op de juiste manier gecombineerd een afgerond en totaal beeld van het Mexicaanse gezinsleven opleveren:
2. De tweede benadering wordt ook wel de Rashomon techniek genoemd. Hierbij probeert iemand de gezinsleden te zien door de ogen van de andere gezinsleden. ...Het methodologische voordeel van deze methode is dat het onafhankelijke versies van dezelfde gebeurtenissen (events) oplevert in een gezinsleven, waardoor het mogelijk is de betrouwbaarheid en waarachtigheid van feiten te controleren.
3. De derde benadering is een probleem of een speciale gebeurtenis, waarop het gezin reageert, te selecteren voor nauwkeurig specifiek onderzoek.

Oscar Lewis

Ik heb de punten 1 en 4 in het Nederlands weggelaten, omdat ze hier van ondergeschikt belang zijn. Wilt u die toch raadplegen, dan kunt u de pop-up openen om in het Engels te lezen, waarop de twee punten betrekking hebben. Het grote verschil tussen de hierboven beschreven onderzoeksmethodes met wat ik wil, is dat ik ook gebruik wil maken van mijn eigen leven als informatiebron, en dat ik het internet gebruik om tot een breder zicht en plaatsing te komen van sociale gebeurtenissen, niet om mezelf in het middelpunt van de wereld te plaatsen, maar juist om mezelf
excentrisch te maken.

De gezamelijk meegemaakte ervaringen kunnen in de toekomst leiden tot ontmoetingen als hiertoe behoefte is. Dan is eindelijk niet meer een formeel kriterium, zoals gezamelijk op dezelfde school te hebben gezeten etc, een reden voor een ontmoeting, maar de gezamelijk subjectief verwoorde ervaring met betrekking tot één gedeelde gebeurtenis, reden voor een ontmoeting.

En op de korte termijn kunnen aangeleverde verhalen aanleiding geven tot een interview of zelfs meerdere interviews. Dat kan natuurlijk alleen in samenspraak met de auteur van het verhaal. Wil men ook nog een en ander publiceren, dan zullen we hiervan de mogelijkheden bespreken. Afspraken hierover kunnen achtergelaten worden op het gastenboek. Over Berichten op het Gastenboek ontvang ik op mijn computer, waarvan ik dagelijks gebruik maak, meding.

literatuur:

  1. Oscar Lewis, Five families, Mexican Case Studies in the Culture of Poverty, a condor book, 1959-1975.
  2. Levensverhalen, Gids voor biografisch onderzoek in de provincie Utrecht, Het Utrechts Archief, Utrecht 2000.