Redenen en kriteria

        

Redenen om mee te doen:

Belangrijkste reden voor het opzetten van deze website: mensen bij elkaar te brengen die samen iets hebben meegemaakt. Maar ook mensen te laten delen in de ervaring van anderen in vergelijkbare gebeurtenissen. Zó wordt deze website een geheugentraining en -steun van wat je hebt meegemaakt in je leven. Omdat ervaringen worden gedeeld, is het mogelijk om hulp te vragen uit solidariteit met slachtoffers van een ramp. Aan een gebeurtenis zitten altijd op z′n minst 2 kanten, waarbij aan de ene kant het slachtoffer en aan de andere kant de “held” in het middelpunt van de belangstelling staat. Meestal is een gebeurtenis genuanceerder als bij het kijken door een kaleidoscoop. Zo′n kaleidoscopische blik op een gebeurtenis is de bedoeling van deze website. Je loopt als het ware met verschillende mensen om een gebeurtenis heen, om te begrijpen hoe het heeft kunnen gebeuren en hoe verschillend en toch hetzelfde mensen een en dezelfde gebeurtenis kunnen ervaren. Dat resulteert in verschillende verhalen steeds anders verteld.

Kriteria:

  • 1   De rode draad is een aantal verhaaltjes over gebeurtenissen in mijn leven (mijn verhalen) én dat van anderen (uw verhalen). Het gaat hierbij om “social events”, gebeurtenissen waaraan mensen met verschillende belangen en visies deelnemen. Ik ben niet op zoek naar het probleem, maar naar gedeelde “happenings”.
  • 2   Iedereen kan een bijdrage (een verhaal of commentaar) leveren, maar het verhaal moet inhaken op een al vertelde "gebeurtenis". Een commentaar op een verhaal komt na het verhaal te staan, dat de aanleiding voor het schrijven van het commentaar was. Een echt afgerond verhaal (geen commentaar) krijgt een eigen link onder “Uw verhalen”. Geef altijd aan op welk ander verhaal je commentaar of verhaal betrekking heeft!
  • 3   Als je denkt een nieuw onderwerp door verschillende mensen te kunnen laten beschrijven en vertellen, laat het mij dan via het gastenboek weten, dan kunnen we afspraken maken over hoe we dat gaan aanpakken.
  • 4  Als er door iemand niet wordt ingehaakt, wordt het verhaal niet geplaatst.
  • 5  Het is de bedoeling de gebeurtenissen zo volledig mogelijk te beschrijven vanuit verschillende invalshoeken, kaleidoscopisch.
  • 6  Eventueel zal ik het verhaal herschrijven, en dan alleen publiceren na toestemming van de auteur. Enigszins herschrijven (redigeren) is altijd noodzakelijk om het verhaal op het internet te kunnen zetten! Niet altijd zal ik dus om toestemming vragen: er kan altijd via het gastenboek over de tekst worden gecommuniceerd.
  • 7  Dit is met opzet geen Blog, omdat ik vind dat op een Blog vaak veel lelijk geschreven en onbegrijpelijke commentaren staan. Aan verhalen komt men vaak al helemaal niet toe.
  • 8  Een verhaal hoef je niet onder je eigen naam te vertellen. Belangrijk verschil met een levensverhaal is dat ook een verzonnen verhaal dat inhaakt op een gebeurtenis een aspect kan belichten dat anders gemist zou zijn. Ook verzonnen verhalen zijn welkom evenals gedichten.
  • 9  Ik heb oude verhalen gebruikt uit de tijd dat de gebeurtenissen plaats vonden om het authentieke karakter ervan te waarborgen. Iedereen heeft thuis nog wel verhalen liggen over wat hij of zij heeft meegmaakt. Kijk of deze verhalen bij een van de hier verhaalde gebeurtenissen aansluit en zet het in het het Gastenboek!
  • Veel plezier met het schrijven van je verhaal!