Ethiek

        

Op een website zie je het nooit en toch hoort het erop thuis, denk ik: een stukje over ethiek. Dit is voor deze website van belang, omdat het de bedoeling is dat je je kritisch bezint op het verhaal dat je wilt vertellen.

Als je een verhaal publiceert, vind ik dat je je jezelf de volgende vragen moet stellen, net zoals grote filosofen voor je deden:

  • 1   Aristoteles bedacht de allereerste vraag die je moet stellen: draagt het verhaal bij aan het geluk, aan een beter en mooier leven van iedereen, niet alleen dat van jezelf?
  • 2   De tweede vraag wordt door de filosoof John Stuart Mill hieraan toegevoegd: brengt het verhaal geen schade toe aan anderen?
  • 3  En tenslotte onze grootmeester op het gebied van de ethiek, Immanuël Kant, vraagt je te bedenken: is het wel goed dit verhaal te publiceren, en ……doe ik dit wel met goede bedoelingen?

  • Het streven is volgens Kant deel te hebben aan een hogere, morele wereld. In navolging van een artikel in de Italiaanse krant La Republica van 2 augustus 2008, wil ik daaraan toevoegen: ……een hogere esthetiek, een schonere wereld, zou een Vlaming zeggen, en daarmee meteen twee vliegen in een klap slaan. Kortom, probeer na te streven, dat “ge doet met anderen wat ge hoopt dat anderen met u doen ”.