Plagiaat en auteursrechten

        

Het volgende stuk is overgenomen uit Wikipedia. Het geeft naar mijn idee duidelijk aan wat je wel en niet mag doen met het werk van een ander.

“Plagiaat is niet per se hetzelfde als het inbreuk maken op iemands auteursrecht. Als een schrijver een gedicht van Piet Paaltjens (of een stuk uit Wouterje Pieterse, zoals ik) overneemt en doet voorkomen alsof hij het zelf heeft gemaakt (maar dat doe ik niet), is dat geen inbreuk op het auteursrecht van François HaverSchmidt, omdat deze al meer dan zeventig jaar dood is en op het werk dan geen auteursrecht meer van toepassing is en zijn werken dus tot het publiek domein behoren. Het is echter wel plagiaat (maar niet als je de auteur erbij vermeldt, zoals ik doe).

Als iemand omgekeerd zonder toestemming van de rechthebbende een hoofdstuk van een levende schrijver als Harry Mulisch publiceert en daarbij een bronvermelding opneemt en Mulisch als de auteur noemt, dan is het geen plagiaat, maar wel een schending van het auteursrecht. Citaten, mits voldoende beperkt, vormen echter geen schending van het auteursrecht. In 2006 besloot de rechter dat foto's in een proefschrift over architectuurgeschiedenis binnen de grenzen van het citaatrecht vallen.

Plagiaat wordt in essentie gepleegd in een andere rechtsverhouding dan auteursrechtinbreuk. Plagiaat is onfatsoenlijk, en mogelijk onrechtmatig tegenover het publiek, de opdrachtgever of de examinator, niet tegenover de auteur.”